“Nå står ikke verden til Påske”, sa bestemor når noe uventet skjedde. Og livet er et slags Kinder-egg; du vet ikke helt hva du får. Når jeg nå mottar mange og hyggelige meldinger med “takk for fine råd og gode tips”, blir jeg veldig glad: Mange ganger føler jeg at også jeg kjemper mot vindmøller. Påsken…
FOLKVANG er et klinikkeier-nettverk, og som sådan et motstykke til klinikk-kjeder. Alle frittstående klinikker kan bli medlemmer, uten betaling.
Bentetthetsanalyse med et enkelt tannrøntgenbilde ! Tannlegene bruker en skybasert portal der etablering og installering så og si er gratis.
Tannlegen har et tilbud om sikker sending av sensitive elektronisk brev, inkludert vedlegg med f.eks. røntgen. Logistikk tilpasset klinikkhverdagen. Billig er det også.
Igjen et flott faglig og sosialt Midt-norgemøte. Fremdeles – etter vår mening – det beste arrangement vi deltar på i Scandinavia. Hvordan er det mulig flere år på rad?
Enhver som behandler pasienter kommer før eller senere opp i en slik situasjon. Legeforeningens Tidsskriftet har mars 2019 en varm og engasjerende kronikk om “Foreldrefremmedgjøring. Anbefales.
Artikkelen er en utfyllende kommentar til Nyhetsbrevet 31.mars 2019. Er utbredt initiativ-vegring blant byråkrater/tillitsvalgte et samfunnsproblem?
Her er NTFs engasjement pr. 14.mars 2019. Er det overhodet mulig å etablere en pålitelig og dokumentert webportal for tannlegepriser?
Markedsføring av tannhelseforsikringer, spesielt “Tannforsikringen – IF”, er bekymringsverdig på vegne av pasientens frie valg og forventning om beste behandling.
Tannforsikring IF, gjennom avtalepartner, markedsførte Tannforsikring IF januar 2017 ved å bruke mobilnumre de fant i pasientjournaldatabasen til “Dentales-klinikkene”. Ny info ajourført 11.03.2019
Artikkel fra Bondebladet 17.1.2019 setter lys på genmodifiserende – GMO stoffer vi finner i matvarer. Focus advarte i 2015 om at forskning viser bekymringsfulle data på Privat Label tannfyllingsmaterialer.

Tidligere artikler på Tannedammen:

Folk må vente i gjennomsnitt 22,5 måneder for å få utbetalt penger fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Regjeringa har gitt penger for å få tida ned.
“Sugartalk” med pasientene er et uttrykk for misforstått empati, og det skaper ikke sikkerhet, tillit eller motivasjon, fortelles det i en artikkel i danske Tandlægebladet.
Når tilsynene kriger mot hverandre – hvem er taperen da?: Mattilsynet publiserte 5. november 2018 en artikkel som definerte produkter med over 6% Hydrogenperoksid som ikke-kosmetiske produkter. Tannlegetidende kommenterte at tannleger dermed trolig kunne kjøpe inn slike produkter. Gleden ble kortvarig
Datatilsynet bestemte i november 2017 at legene/tannlegene får reservere seg, men Legelisten.no klaget på vedtaket. Personvernnemnda, som er klageorgan for vedtak i Datatilsynet, omgjorde vedtaket til fordel for Legelisten.no. Nemnda konkluderer med at hensynet til informasjonsfrihet veier tyngre enn personvernulempene. NRK har sin artikkel 30.januar 2019  Utdrag fra artikkel og mediadekning her: Nettsiden Legelisten.no har vunnet siste runde…
For å benytte innslagspunkt 4: Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander, MÅ det foreligge en skriftlig erklæring fra lege/sykehus om at infeksjonsspredning fra munn/kjever/tenner kan innebære en alvorlig og livstruende risiko, og der risikoen har sammenheng med personens medisinske tilstand og behandling. Nytt av dette året er at de tidligere opplistede tilstandene er fjernet. Det er derfor av helt avgjørende betydning hvordan legen ordlegger seg i erklæringen, og Tannhjulet har laget et veiledende skriv som tannlegen kan sende med pasienten til legen; Legeinformasjon.
Tildelingsbrev er en årlig instruks fra ansvarlig departement til de enkelte underliggende virksomheter. Legemiddelverket har fått sitt fra HOD, men “Tannlege” er ikke nevnt ett eneste sted! Hva tenker vi om det?
Helsedirektoratet publiserte 20.desember 2018 rapporten “Kunnskapsgrunnlag – Helsepersonell med utdanning frå utlandet” der overskriften er: Helsepersonell med utdanning frå utlandet er viktige bidragsytarar i norske helse- og omsorgstenester. Rapporten konkluderer bl.a. med tvil om at omfanget av utenlandsutdanning for tannleger er til nytte, og at norske myndigheter faktisk ikke har muligheter til å påvirke flommen fra EU. Henger dette på greip?
“Usynlige reguleringsskinner” er populært tema for tannleger og pasienter. Det er etterhvert mange leverandører; de fleste utenfor Norge. Nå ser det ut til at tannteknikerne våkner: Der får vi jo kortreist service? Focus har vært på gratis kurs med Dentialign, nå omdøpt til Dentiline
Tannlege, oralkirurg og stamcelleforsker Cecilie Gjerde er blitt superhelt i denne flotte faktabok beregnet for barn. Her finner du klipp fra NRK 12.12.2018 om nyvinninger på Helsesektoren. Bl.a. om stamceller og Scanning
“Focus” og Tannhjulet har etterhvert fått stor innsikt i webshops, netthandel, nettbutikker over store deler av verden.  Desverre er det slik at det på nettkjøp registreres utallige svindelsituasjoner gjennom hele året, men rundt juletid får vi flere henvendelser type “Vi har ikke fått det vi bestilte – hva skal vi gjøre”? Her er det du…
19.nov. 2018: Oppdatering: Det statlige NIOM AS ble solgt til forskningsselskapet NORCE for 100 000 kroner. – Jeg finner det utrolig og uforståelig, sier odontologiprofessor Ståle Petter Lyngstadaas.
13,7%, tilsvarende ca. 110 000 pasientskader, oppsto under sykehusopphold i 2017. Helsedirektoratet regner med at omtrent halvparten kunne vært unngått.
Norsk Pasientskadeerstatning har utviklet en nettjeneste hvor du kan sjekke om du oppfyller vilkårene for å søke om pasientskadeerstatning.
Søndag morgen kunne TV2 fortelle Nyhetene fortelle Norge; lenge før informasjon om China, kriger og sult, at emaljefeil er den nye Folkesykdommen. Allerede i 2007 hadde Tidende en fagartikkel “Dental erosjon. Moderne tannslitasje og ny folkesykdom”.
Her finner du noen betraktninger rundt årets Landsmøte, samt referat fra enkelte forelesninger. Focus var der! Det var Helsedirektoratet også. Og Bodil Lund om antibiotikaresistens. Og noen flere…
Spørsmål om tolking av «Lov om offentlig tannhelse», § 1-3, Gruppe C2- (pasienter som mottar hjemmesykepleie over et visst tidsrom) . Ugreit og uoppklart hva som egentlig skjer!
Personlig kontakt er alltid givende, og på NorDental 2018 fikk vi en god diskusjon og informasjon i møtet med Helfo. Focus hadde forberedt seg på hvem som HELFO gjør avtale med; Hvorfor er det en personlig person og ikke en juridisk person? Er dette en viktig sak?
Bodil Lund er professor ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen. Hun er spesialist i käkkirurgi og var i 2017 dosent ved Karolinska Institutet, samt ved Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm. Hun har i mange år forsket på antibiotikabruk, smittevern og infeksjoner, og sittet i flere utvalg og arbeidsgrupper som har arbeidet med denne tematikken. 21006.
Programmet så i forkant veldig spennende ut, og Focus fikk anledning til å komme på årsmøtet som referenter. Det var viktige ting som ble tatt opp: • Antibiotikaresistente bakterier og tannbehandling i utlandet • Hvilke oppgaver skal privat tannhelsesektor ha i fremtiden? Paneldebatt • Norsk Pasient Skadeerstatning orienterer om sitt arbeid • Aldri God Alene er den enkle historien om å tenke annerledes i livet
Første “Focus”-utgivelse i 2018 ble i august. I denne artikkelen finner du pdf-format av hele publikasjonen, samt de fleste artikler i pdf-format. Artikkelhenvisningene inneholder oppdateringer og henvisninger som er beregnet til bakgrunnsinformasjon om temaet.