Sparing i aksjesparekonto

Fra og med 1. september i år vil det være mulig å spare i aksjer og aksjefond via en særskilt konto uten at gevinster (og tap) beskattes løpende. Gevinster kan dermed reinvesteres uten beskatning, og beskattes først når midlene tas ut av kontoen. Mye av hensikten med ordningen er å stimulere småsparere til å investere i norske selskaper på Oslo børs

TVANGSMULKT ved for sen innlevering av meldinger

Regjeringen har innført tvangsmulkt ved for sen innlevering av meldinger. Skattetaten følger ivrig opp - uten nåde. Dette rammer mindre bedrifter spesielt hardt, og ministeren fra FrP virker overrasket. Den beste hjelpen vi har, kan være Skattebetalerforeningen. Vi har noen artikler...

Kliniske bilder, kvalitet og dokumentasjon

Kvaliteten på de kliniske bildene som produseres av intra-orale kameraer var i starten ganske så ussel, selv på dyre produkter. Idag har ­prisen ramlet veldig mye, og noen har bare løpt og kjøpt uten å tenke på at ­resultatet må kunne brukes i mange kliniske situasjoner: Pasientveiledning og motivering; dokumentasjon av anomalier, status, fargeuttak, krakkeleringer, inngang til rotkanaler, osv.

BILDEBEHANDLING

Røntgenbilder i forskjellig format, foto, innscannet kommunikasjon mm. rundt pasienten kan oppbevares og behandles i det vi kaller et Bildebehandlingsprogram. Her har vi en del referanser og artikler i tillegg til den som er i Focus vår 2017.

DETTE BETYR CE-MERKET

CE-merket er en egenerklæring fra produsent om at produktet oppfyller grunnleggende, dokumenterte krav til sikkerhet. Merket sier ingenting om kvaliteten på produktet.

Klorheksidin i lavdose; Et effektivt tillegg til daglig munnhygiene

                      Klorheksidin i lavdose; Et effektivt tillegg til daglig munnhygiene? Av: Per Ramberg, dosent, Sahlgrenska Akademin, Gøteborgs universitetGingivitt og periodontitt er de vanligste sykdomstilstandene i munnen. Ca. 90...

UTKAST artikkel: Permittering av ansatt – kontakt med NAV

Det kan være flere årsaker til at en arbeidsgiver bør bruke permittering uten lønn av en eller flere ansatte i en periode på maks 30 + 19 uker, når bedriften ikke gir noe eller nok inntekter til å kunne lønne den ansatte. Du må ha kontakt med NAV, og da trenger du all hjelp du kan få: Hjelpen finner du her.

UA Sanksjoner for overtredelse av helselover

Vi ønsker å belyse mulighetene for sanksjoner og reaksjoner ved brudd på forskjellige lover, forskrifter og direktiver i helsevesenet. Noen utsagn i den senere tid...

NPE og premieinnbetaling

NPE finansierer sin drift og utbetalinger ved at autorisert helsepersonell betaler en årlig premie. Premien er obligatorisk når man tar del i behandling av pasienter, og det er kun autorisert helsepersonell som kan betale premie/tilskudd.