“Norwegian” works (=fungerer :-)

Vi har tidligere beskrevet at Norwegian kundeservice (=inne-teamet) ikke alltid fungerer når problemene går ut over A4. Derfor er det hyggelig på fortelle at UTE-teamet...

Hvem gjør hva?

Artikkelen er en utfyllende kommentar til Nyhetsbrevet 31.mars 2019. Er utbredt initiativ-vegring blant byråkrater/tillitsvalgte et samfunnsproblem?

Telefonsalg og ukjent nummer: Scam&Spam

Det øker med telefonoppringninger som vi verken ønsker eller trenger. Blir du nysgjerrig på oppringninger fra ukjente nummer fra inn- og utland, og ringer tilbake? Det kan koste deg dyrt !

GMO-materialer i tannfyllingsmaterialer

Artikkel fra Bondebladet 17.1.2019 setter lys på genmodifiserende - GMO stoffer vi finner i matvarer. Focus advarte i 2015 om at forskning viser bekymringsfulle data på Privat Label tannfyllingsmaterialer.

To års ventetid på pasientskadeerstatning

Folk må vente i gjennomsnitt 22,5 måneder for å få utbetalt penger fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Regjeringa har gitt penger for å få tida ned.

Arbeidsrelatert håndeksem

Tannleger er eksempler på de mest utsatte yrkesgruppene i Legeforeningens Tidsskrifts artikkel: Allergisk håndeksem skyldes hudkontakt med et stoff som igangsetter en immunologisk reaksjon. Den vanligste reaksjonen er en cellemediert, immunologisk reaksjon (type IV-reaksjon). Hyppig forekommende yrkesallergener er hårfargemidler, konserveringsmidler, metaller, gummi, formaldehyd, epoksy, akrylater og isocyanater.

Influensautbruddet fortsetter å øke

Mange har blitt syke av influensa de siste ukene, men man forventer langt flere syke de neste ukene, og toppen nås muligens i månedskiftet februar/mars melder FHI. Vaksinér deg nå!

Reaksjoner mot helsepersonell i helsetjenesten i 2018

Tannleger 11 reaksjoner i 2018, mot 5 i 2017

Hydrogenperoksid til Endodontisk behandling

Når tilsynene kriger mot hverandre - hvem er taperen da?: Mattilsynet publiserte 5. november 2018 en artikkel som definerte produkter med over 6% Hydrogenperoksid som ikke-kosmetiske produkter. Tannlegetidende kommenterte at tannleger dermed trolig kunne kjøpe inn slike produkter. Gleden ble kortvarig

Legelisten.no vant i Personvernnemnda

Datatilsynet bestemte i november 2017 at legene/tannlegene får reservere seg, men Legelisten.no klaget på vedtaket. Personvernnemnda, som er klageorgan for vedtak i Datatilsynet, omgjorde vedtaket til...