Foreldrefremmedgjøring som helserisiko

Enhver som behandler pasienter kommer før eller senere opp i en slik situasjon. Legeforeningens Tidsskriftet har mars 2019 en varm og engasjerende kronikk om "Foreldrefremmedgjøring. Anbefales.

Hvem gjør hva?

Artikkelen er en utfyllende kommentar til Nyhetsbrevet 31.mars 2019. Er utbredt initiativ-vegring blant byråkrater/tillitsvalgte et samfunnsproblem?

“hvakostertannlegen.no”

Her er NTFs engasjement pr. 14.mars 2019. Er det overhodet mulig å etablere en pålitelig og dokumentert webportal for tannlegepriser?

Tannleger for renere Tannforsikring?

Markedsføring av tannhelseforsikringer, spesielt "Tannforsikringen - IF", er bekymringsverdig på vegne av pasientens frie valg og forventning om beste behandling.

Tannklinikker tilknyttet Tannforsikring IF

Tannforsikring IF, gjennom avtalepartner, markedsførte Tannforsikring IF januar 2017 ved å bruke mobilnumre de fant i pasientjournaldatabasen til "Dentales-klinikkene". Ny info ajourført 11.03.2019

GMO-materialer i tannfyllingsmaterialer

Artikkel fra Bondebladet 17.1.2019 setter lys på genmodifiserende - GMO stoffer vi finner i matvarer. Focus advarte i 2015 om at forskning viser bekymringsfulle data på Privat Label tannfyllingsmaterialer.

To års ventetid på pasientskadeerstatning

Folk må vente i gjennomsnitt 22,5 måneder for å få utbetalt penger fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Regjeringa har gitt penger for å få tida ned.

Sugartalk: “Hvordan har vi det i dag?”

"Sugartalk" med pasientene er et uttrykk for misforstått empati, og det skaper ikke sikkerhet, tillit eller motivasjon, fortelles det i en artikkel i danske Tandlægebladet.

Hydrogenperoksid til Endodontisk behandling

Når tilsynene kriger mot hverandre - hvem er taperen da?: Mattilsynet publiserte 5. november 2018 en artikkel som definerte produkter med over 6% Hydrogenperoksid som ikke-kosmetiske produkter. Tannlegetidende kommenterte at tannleger dermed trolig kunne kjøpe inn slike produkter. Gleden ble kortvarig

Legelisten.no vant i Personvernnemnda

Datatilsynet bestemte i november 2017 at legene/tannlegene får reservere seg, men Legelisten.no klaget på vedtaket. Personvernnemnda, som er klageorgan for vedtak i Datatilsynet, omgjorde vedtaket til...